Singing


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VISA

QUỐC GIA THỜI GIAN XÉT DUYỆT BẢNG GIÁ (USD)
(GỒM: LỆ PHÍ, PHÍ DỊCH THUẬT, DỊCH VỤ)
CÁC QUỐC GIA THUỘC KHU VỰC CHÂU ÂU
CỘNG HÒA PHÁP – FRENCH REPUBLIC 30 NGÀY 220 USD
CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC 15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
CỘNG HÒA ITALIA 15 ĐẾN 21 NGÀY 230 USD
CỘNG HÒA AI-XƠ-LEN 15 ĐẾN 21 NGÀY 250 USD
VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH 15 ĐẾN 21 NGÀY 250 USD
CỘNG HÒA LÍT-VA 15 ĐẾN 21 NGÀY 250 USD
VƯƠNG QUỐC HÀ LAN 15 ĐẾN 21 NGÀY 250 USD
VÙNG CARIBBEAN (CA-RI-BÊ) 15 ĐẾN 21 NGÀY 290 USD
VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA 15 ĐẾN 21 NGÀY 240 USD
VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN 15 ĐẾN 21 NGÀY 250 USD
VƯƠNG QUỐC NA UY 15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
VƯƠNG QUỐC BỈ 15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD (NGẮN HẠN) / 350 USD (DÀI HẠN)
CỘNG HÒA HUNGARY/ CỘNG HÒA LATVIA/ CỘNG HÒA SLOVENIA  15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
CỘNG HÒA ÁO  15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
CỘNG HÒA PHẦN LAN 15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
CỘNG HÒA SÉC  15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG 15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
CỘNG HÒA BA LAN  15 ĐẾN 21 NGÀY 230 USD
CỘNG HÒA XLÔ-VÁC (XLÔ-VA-KI-A)  15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
CỘNG HÒA BỒ ĐÀO NHA PHỎNG VẤN TẠI ĐSQ ĐỨC 15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
CỘNG HÒA HY LẠP 15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
THỤY SĨ 15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
THÂN VƯƠNG QUỐC LIECHTENSTEIN PHỎNG VẤN TẠI ĐSQ THỤY SĨ 15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD
VƯƠNG QUỐC LIÊN HIỆP ANH, BẮC IRELAND(ĐẢO MAN, QUẦN ĐẢO CHANNEL, GUERNSEY, JERSEY) 23 ĐẾN 25 NGÀY CÔNG TÁC, DU LỊCH, THĂM THÂN 
297 USD / 3 THÁNG
VÙNG LÃNH THỔ HẢI NGOẠI GIBRALTAR 640 USD          1 NĂM
735 USD          5 NĂM
1245 USD        10 NĂM
CỘNG HÒA IRELAND  15 ĐẾN 21 NGÀY CÔNG TÁC, DU LỊCH, THĂM THÂN
210 USD  SINGLE
    255 USD         MULTIPLE
THE REPUBLIC OF BULGARIA 15 ĐẾN 21 NGÀY CÔNG TÁC, DU LỊCH, THĂM THÂN    210 USD   NGẮN HẠN
    365 USD         DÀI HẠN
THE REPUBLIC OF BELARUS (BÊ-LA-RÚT) 15 ĐẾN 21 NGÀY CÔNG TÁC, DU LỊCH, THĂM THÂN 
210 USD        SINGLE (NGẮN HẠN)
    245 USD        MULTIPLE (NGẮN HẠN)
    310 USD        DÀI HẠN
UKRAINA 15 ĐẾN 21 NGÀY 235 USD
RU-MA-NI 15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD        NGẮN HẠN    
275 USD        DÀI HẠN
THỔ NHĨ KỲ 15 ĐẾN 21 NGÀY 200 USD
CÁC QUỐC GIA THUỘC KHU VỰC CHÂU Á
TRUNG QUỐC 08 ĐẾN 14 NGÀY 120 USD
ĐÀI LOAN (TAIPEI)– CÔNG TÁC, THĂM THÂN  07 NGÀY 100 USD         SINGLE
ĐẠI HÀN DÂN QUỐC– CÔNG TÁC, THĂM THÂN – 08 NGÀY 120 USD        NGẮN HẠN 1 LẦN
NHẬT BẢN (STATE OF JAPAN)– CÔNG TÁC, THĂM THÂN – 07 NGÀY 130 USD        NHẬP CẢNH 1 LẦN
CỘNG HÒA ẤN ĐỘ (REPUBLIC OF INDIA)– CÔNG TÁC, THĂM THÂN – 03 NGÀY 120 USD
HONGKONG 14 ĐẾN 20 NGÀY 120 USD 
CỘNG HÒA NHÂN DÂN BANGLADESH 15 NGÀY 195 USD SINGLE / 240 USD MULTIPLE
CỘNG HÒA HỒI GIÁO PAKISTAN 15 NGÀY 250 USD
CÁC QUỐC GIA THUỘC KHU VỰC CHÂU MỸ
HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ 07 ĐẾN 10 NGÀY DU LỊCH, THĂM THÂN, CÔNG TÁC 260 USD (CHƯA BAO GỒM : PHÍ SINH TRẮC HỌC + KHÁM SỨC KHỎE NẾU ĐSQ MỸ YÊU CẦU)
LIÊN BANG CANADA 50 NGÀY 260 USD 
CỘNG HÒA ÁC-HEN-TI-NA 15 ĐẾN 21 NGÀY 250 USD : CÔNG TÁC, THĂM THÂN
CỘNG HÒA LIÊN BANG BRA-XIN 15 ĐẾN 21 NGÀY 215 USD : CÔNG TÁC, THĂM THÂN
CỘNG HÒA CUBA 15 ĐẾN 21 NGÀY 255 USD : CÔNG TÁC, THĂM THÂN
CỘNG HÒA CHILE 15 ĐẾN 21 NGÀY 200 USD : CÔNG TÁC, THĂM THÂN
LIÊN BANG THỐNG NHẤT MÊ-HI-CÔ 15 ĐẾN 21 NGÀY 190 USD : CÔNG TÁC, THĂM THÂN
CỘNG HÒA VÊ-NÊ-ZUÊ-LA 15 ĐẾN 21 NGÀY 210 USD : CÔNG TÁC, THĂM THÂN
CỘNG HÒA U-RU-GOAY 15 ĐẾN 21 NGÀY 195 USD : CÔNG TÁC, THĂM THÂN
CÁC QUỐC GIA THUỘC KHU VỰC CHÂU PHI
VƯƠNG QUỐC MA RỐC 15 ĐẾN 21 NGÀY 175 USD : CÔNG TÁC, THĂM THÂN
CỘNG HÒA NAM PHI 15 ĐẾN 21 NGÀY 200 USD : CÔNG TÁC, THĂM THÂN
CỘNG HÒA LIÊN BANG NIGERIA 15 ĐẾN 21 NGÀY 400 USD  DƯỚI 1 THÁNG
600 – 1050 USD  TRÊN 1 THÁNG
 CỘNG HÒA XU-ĐĂNG 15 ĐẾN 21 NGÀY 200 USD : CÔNG TÁC, THĂM THÂN
CỘNG HÒA MÔ-DĂM-BÍCH 03 ĐẾN 07 NGÀY 300 USD (7 NGÀY) / 350 USD (3 NGÀY)
CÁC QUỐC GIA THUỘC KHU VỰC CHÂU ÚC
LIÊN BANG ÚC 15 ĐẾN 21 NGÀY DU LỊCH, CÔNG TÁC, THĂM THÂN 240 USD
LIÊN BANG NEW ZEALAND 15 ĐẾN 21 NGÀY DU LỊCH, CÔNG TÁC, THĂM THÂN 260 USD