Singing


BẢO HIỂM DU LỊCH

* Bảo hiểm du lịch là loại hình bảo hiểm chi trả cho cá nhân hoặc gia đình những tổn thất phát sinh từ các sự cố xảy ra trong chuyến đi như tai nạn, thất lạc hành lý.

* Bảo hiểm du lịch có hai loại: bảo hiểm du lịch trong nước và bảo hiểm du lịch quốc tế.

* Tùy từng loại bảo hiểm, đối tượng được bảo hiểm du lịch có thể từ trẻ em 1 tháng tuổi trở lên đến người lớn 75 tuổi.

* Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, Hanoi Green Tour có thể chọn mức đóng bảo hiểm cho các khách hàng, lựa chọn đóng theo chuyến (chuyến đi có thể kéo dài đến 182 ngày) hoặc hợp đồng bảo hiểm theo năm (bảo hiểm rủi ro phát sinh trong mọi chuyến đi trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua bảo hiểm, phù hợp với những đơn vị ký hợp đồng du lịch thường xuyên hàng năm).